Logo
Μέλη Εμπορικού Συλλόγου Ιλίου

Μέλη Εμπορικού Συλλόγου Ιλίου

Logo
Μέλη Εμπορικού Συλλόγου Ιλίου

Ποιοι μπορούν να είναι μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Ιλίου

Μέλη του συλλόγου είναι τα φυσικά και ικανά προς δικαιοπραξία πρόσωπα, τα οποία κατά κύριο λόγο, ασκούν πραγματικά και για δικό τους συμφέρον το επάγγελμα του εμπόρου (αγορά και πώληση αγαθών) και διατηρούν μόνιμη επαγγελματική στέγη στο δήμο Ιλίου Αττικής και την ευρύτερη περιοχή του.

Ειδικότερα στο Σύλλογο εγγράφονται:

 • Φυσικά πρόσωπα που διατηρούν ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις.
 • Τα ομόρρυθμα μέλη ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εμπορικών εταιριών.
 • Μέχρι δύο μέλη από τους διαχειριστές εταίρους των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
 • Ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος και δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Εμπορικών Ανώνυμων Εταιριών (ΑΕ) καθώς και ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου των εμπορικών συνεταιρισμών.

Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω νομικών προσώπων εφόσον δεν ασχολούνται με άλλο κύριο επάγγελμα, άσχετο με το εμπόριο.

Κάθε φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπος νομικού προσώπου έχει το δικαίωμα να είναι μέλος σε δύο το πολύ πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις.

Αποκλείονται του δικαιώματος εγγραφής, όσοι ασχολούνται με τη μεταποίηση (βιομηχανία – βιοτεχνία), την παροχή υπηρεσιών και εκείνοι που ασκούν μεσολαβητικού χαρακτήρα βοηθητικές πράξεις του εμπορίου.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να απονεμηθεί ο τίτλος του επίτιμου μέλους σε πρόσωπα που κατέχουν διακεκριμένη θέση στην Πολιτεία ή στην κοινωνία ή συνέβαλαν στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. Τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα παρευρέσεως στις Γενικές Συνελεύσεις και τα Διοικητικά Συμβούλια του Συλλόγου, στερούμενα του δικαιώματος ψήφου και εκλογής.

Για να εγγραφεί κανείς ως μέλος του Συλλόγου, απαιτείται να υποβάλλει σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο μαζί, με τα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου απαραίτητα έγγραφα πιστοποιήσεως των προϋποθέσεων που καθορίζει το Καταστατικό και η εκάστοτε σχετική νομοθεσία, για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους του Συλλόγου.

Η αίτηση για την εγγραφή μέλους εισάγεται προς συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου και γίνεται δεκτή αν το υποψήφιο μέλος συγκεντρώνει τους ανωτέρω όρους που απαιτούνται.

Εμπορικού Συλλόγου Ιλίου 2

Γιατί να γίνετε μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Ιλίου

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ιλίου, αποτελεί το Συνδικαλιστικό όργανο των εμπόρων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Ιλίου καταθέτει θέσεις & προτάσεις και παρεμβαίνει στα κέντρα λήψεως αποφάσεων, προασπίζοντας τα τοπικά συμφέροντα του εμπορικού κόσμου της ευρύτερης περιοχής του Ιλίου.
Ταυτόχρονα προωθεί αυτόνομα ή σε συνεργασία με τα υπερκείμενα συνδικαλιστικά όργανα του Εμπορίου, θέσεις & προτάσεις που αφορούν Πανελλήνιας εμβέλειας θέματα.
Τέλος συνεργάζεται και συντονίζει τις δράσεις του με φορείς και οργανώσεις του Ιλίου, όπως:

 • Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Επαγγελματικούς & Πολιτιστικούς φορείς
 • Οργανώσεις καταναλωτών & κατοίκων

Τέλος ο Εμπορικός Σύλλογος Ιλίου, μέσω της Υπηρεσία του, στηρίζει τα αιτήματα των μελών του, αναδεικνύει και διεκδικεί λύσεις για θέματα που αφορούν κλάδους, γεωγραφικές εμπορικές περιοχές και προβλήματα που άπτονται της λειτουργίας της «αγοράς» & της πόλης.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ιλίου, στηρίζεται στα μέλη του και τους προσφέρει την δυνατότητα προώθησης εμπορικών θεμάτων και επίλυσης ομαδικών και ατομικών προβλημάτων, αξιοποιώντας την δύναμη της «συνολικής συμμετοχής».

Εγγραφείτε ως μέλος στον Εμπορικό Σύλλογο Ιλίου και απολαύστε προνομιακές υπηρεσίες σε θέματα, όπως:

 • Λειτουργία της αγοράς (εκπτώσεις-προσφορές-ωράριο κ.λπ.)
 • Εμπορικά ( Συμβάσεις – Δικαιόχρηση – Πνευματικά Δικαιώματα κ.λπ.)
 • Πληροφορίες για ίδρυση ή/και κλείσιμο εταιρείας
 • Νομικές Συμβουλές
 • Νομοσχέδια – αποφάσεις – εγκύκλιοι
 • Επαγγελματική Στέγη
 • Εργατικά – ΙΚΑ – Επιθεώρηση εργασίας κ.λπ.
 • Ασφαλιστικά – ΟΑΕΕ – Συνταξιοδοτικά
 • Προστασίας καταναλωτών
 • Φοροτεχνικά
 • Μειωμένες προμήθειες συναλλαγών (P.O.S κ.λπ.)
 • Νέων τεχνολογιών
 • E-commerce – διαχείριση Logistics.
 • Ιστοσελίδες
 • Ηλεκτρονικές εφαρμογές (application)
 • Επαγγελματική κοινωνική δικτύωση
 • Εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επιχειρηματίες και εργαζόμενους.
 • Επωφελείς συνέργειες προς όφελος των μελών του Συλλόγου.
 • Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διαχείριση δημοσίου χώρου
 • Αναβάθμιση – έργα παρεμβάσεων σε εμπορικούς άξονες
 • Ασφάλεια – Παραβατικότητα
 • Καθαριότητα – Ανακύκλωση – Φωτισμός – Πράσινο
Logo

ΧΡΗΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

Εγγραφείτε στο Newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τις αποφάσεις μας.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΑ NEWSLETTER ΜΑΣ

Εγγραφείτε στα Newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τις αποφάσεις μας.

© 2023 Εμπορικός Σύλλογος Ιλίου | Proudly Designed by create-website.gr